This website is for testing proposes only. Go to isnic.is

Nov 12, 2010

Nov 12, 2010

Lög um lén taki tillit til mannréttinda

Samgönguráðuneytið hefur sett fram drög að frumvarpi til laga um landslénið .is. Hingað til, eða í bráðum 25 ár (sé tekið mið af elsta léninu, sem er hi.is) hafa reglur ISNIC gilt um skráningu léna og dugað ágætlega. Þær munu gilda áfram, en verða í framtíðinni studdar af lögum.

ISNIC hvetur rétthafa léna til þess að kynna sér drögin, og greinagerðina með þeim. Drög að lögum um .IS. Athugasemdir ISNIC við drögin má sjá hér.

ISNIC leggur áherslu á að nýju lögin fjalli fyrst og fremst um vernd rétthafa léna og sjálfstæði lénsins sem heimilisfangs á Internetinu, en setji starfseminni og rétthöfum léna ekki óþarfa skorður, sem hefti framþróun á innlenda hluta Internetsins.

Þá er ISNIC þeirrar skoðunar að efni sem geymt er á vefsíðum komi léninu sem slíku ekki við. Lén eru fyrst og fremst órjúfanlegur hluti netfanga, veffanga og annarra heimilisfanga á Netinu. Lén sem slík hafa ekki efnislegt innihald, þótt þau kunni að vera gerð úr skiljanlegum orðum.

ISNIC bendir ráðuneytinu og öðrum stjórnvöldum á nýfallinn dóm stjórnlagadómstóls Frakklands um frönsku lénalögin, en hluti þeirra var dæmdur ólöglegur þar sem ákveðnar greinar samrýmast ekki mannréttindaákvæði frönsku stjórnarskrárinnar um tjáningar- og atvinnufrelsið. Segja má að franska stjórnarskráin sé móðir allra stjórnarskráa. Þ.a.l. hafa dómar franska stjórnlagadómstólsins áhrif um alla Evrópu. Lesið frétt um málið hjá AFNIC, systurfyrirtæki ISNIC í Frakklandi.

Leave a message and we will reply as soon as we can.
1+3:

Message received